Města a obce na trase
Klikni na název a přejdeš k podrobnostem.

CCCCCCCCCCCCCC

Vývoj

kostelů užívaných Římskokatolickou církvi v trutnovském okrese. Okres Trutnov se rozkládá v pohraničí. Třetina území leží v Krkonoších. Tato dispozice významně ovlivňovala rozvoj měst a obcí, jejich hospodářský, společenský i duchovní život. Severní hranice okresu v novodobé historii sdílíme s novým sousedem Polskem. Tak jako z našeho pohraničí, tak i v sousedící části Polska došlo k odsunu Němců. Pohraniční oblasti obou stran hranic byly postupně nově osídlovány. U nás to trvalo více jak dvacet let. Zranění obcí a krajiny jsou patrná doposud. Noví usedlíci po roce 1946 nenalezli cestu ke kostelu. Staří vymřeli nebo byli odsunuti.

Záchrana krásných architektonických objektů souvisí s jejich využíváním. Do roku 2006 hranice okresu byly převážně shodné s hranicemi vikariátními. V roce 2005 došlo v rámci Římskokatolické církve k novému rozhraničení farností, při kterém se počet farností výrazně snížil. V roce 2006 založením nového Jilemnického vikariátu přešla řada kostelů Vrchlabska z vikariátu Trutnov pod vikariát Jilemnice a jiné z oblasti Dvora Králové pod vikariát Jičín. Do uvedeného roku bylo v Trutnovském okrese 119 kostelů a kaplí, nikoliv malých kapliček. Z kostelů byla skoro polovina farních. Vlastníky kostelů a kaplí jsou převážně církev. U kaplí a kapliček občas obec i soukromá osoba. Kaplí bylo 47, u poloviny je nutná oprava, měly by být dál alespoň ozdobou obcí. Kostelů bylo 72, u jedenácti z nich je zchátralý stav naprosto nevhodný k užívání. U dalších 20 kostelů je nezbytná rekonstrukce, která by mohla objekt zachránit.

Jen dvanáct kostelů našeho okresu bylo v posledních patnácti letech celkově rekonstruováno. Dvě třetiny kostelů vznikly do konce 18. století. Z počátku 20. století pochází jen kolem pěti kostelů. První písemné zmínky o vzniku kostelů zde ve východních Krkonoších a Podkrkonoší se objevují krátce po založení zdejších větších měst Hostinného, Dvora Králové, Trutnova již ve 13. století. Rok vzniku u starých kostelů není často znám, proto jej nahrazuje první písemná zmínka. Do 17. století zde kostely bývaly celé nebo zčásti dřevené. Často při požárech měst celé vyhořely. Poté byly zbourány a nové postaveny.


This site was made with Mobirise