Průvodce
turisty 

Stránky mají, viz níže, tři odkazy pro turistiku:
1. tras - zde jsou názvy obcí a míst, kterými projdeš, číslo trasy tě vynese na zvolenou trasu do putování.
2. odkaz - lokality, ukrývá názvům obcí. Vynese tě do putování na trasu obce.
3. odkaz - putování okresem, ten popisuje šedesát tras. I zde nalezneš tři odkazy : 1. podrobné popisy tras to je dokument v pdf, 2. fotoalbum, 3. mapy.cz.

TRASY    LOKALITY   PUTOVÁNÍ      


PUTOVÁNÍ

Horka u St.Paky

Oblast: 1   Horka u St.Paky → Borovnice - Na Mýtě →Čistá u Horek 
Za hezkou přírodou přes sousední okres (8km)
Vyjížďku začínáme v na Horekách u St. Paky odkud je nádherný rozhled na hřebeny Krkonoš. Na odbočce k Vrchlabí si povšimneme letitého rozcestníku. U konce obce odbočíme směr Borovnice. Po 2km jsme na křižovatce na Pecku v místě zvaném Na Mýtě u sochy Jana Nepomuckého. Díváme-li se na sochu po pravé ruce je les s potokem Zlatnice nalezištěm polodrahokamů a poutním místem. Do Čisté projdeme z poloviny stejnou cestou po NS Krkonošská vyhlídka po končíme v Čiste.
Mapy.cz          Doprava: na kole a pěšky

Zvičina

Oblast: 2   Bílá Třemešná → Dolní Brusnice → Horní Brusnice → Zvičina → Třebihošť → Zvičina Lázně
Dvorskem za J.A.Komenským a po krásných a dalekých výhledech. (20km)
Začneme projížďkou v Bílé Třemešné a vyrazíme na Dolní Brusnici a dál k Horní Brusnici. Zde si u kostela prohlídneme staré hřbitovní náhrobky. Na křižovatce odbočíme na Pecku a stejným směrem i na Zvičinu. K ní stoupáme příkře do kopce. Za výstup jsme odměněni nádhernou vyhlídkou z Raisovy rozhledny. Odtud sjedeme od Třebihoště. Po jeho průjezdu odbočíme k Bílé Třemešné, avšak jen na křižovatku v polích. Zde navážeme na turistickou cestu k vrcholu Perné pod kterou je osada Zvičina Lázně s koupalištěm, rekreačními a restauračními objekty. Po oddechu sjedeme do Bílé Třemešné.
Mapy.cz     Doprava: na kole a pěšky

Borovnička

Oblast:  3   Debrné →Mostek →Borovnička →Borovnice u Staré Paky→ Zadní Mostk
Obcemi na západním okraji Dvorska. (22km)
V Debrném za Novými Zámky začíná stoupání na Mostek. Po sjezdu do Mostku odbočíme vpravo na Borovničku, ve které stojí za zhlédnutí novogotická kaple i mnohé další drobné památky. Dál po silnici se dostaneme do Borovnice na jejím okraji nás vítá socha P.Marie matky od Novopackého A.Suchardy. Po projížďce obcí se vrátíme do Mostku a vystoupáme na Zadní Mostek. Odtud nás čeká prudký sjezd do Dolní Olešnice.
Mapy.cz   Doprava: na kole

Libotov

Oblast: 4  Žireč → Hřibojedy → Litíč → Nouzov → Hvězda → Libotov → Lipnice
Okruh obcemi na jihovýchodě Dvorska a Braunův Betlém (14 km).
V Žirči na obecní silnici u sousoší Boží trojice odbočíme na Hřibojedy. Za železniční zastávkou Žireč cca 300m je několik cest do lesa vedoucích k Braunovu skalnímu Betlému. Od Betléma zpět k silnici a vystoupat do Hřibojed odkud je dobrý rozhled po kraji. Za Hřibojedy odbočíme na Litíč zde je nejvýznačnější památkou kostel stranou obce. Po projetí osadou Nouzov se vrátíme kousek zpět k odbočce na Hvězdě. Za Malými Hřibojedy je polní cesta na Libotov. Odtud je to do Lipnice již jen z kopce a na nádraží do Dvora Králové jen kousek.
Mapy.cz                 Doprava: na kole

Lhotka

Oblast: 5      Zábřezí → Bílé Poličany → Lhotka → Velký Vřešťov → Lanžov → Doubravice → Zálesí
Na koupání do Vřeštova ( 16,5 km)
Ze Zábřezí do Bílých Políčan využijeme cyklotrasu. Za podívanou tu stojí exteriéry areálu zámku s řadou dochovaných hospodářských budov. Než se dostaneme do Velkého Vřešťova k rybníku projedeme obcí Lhota s drobnou památkou u cesty. Ve Vřešťově si povšimneme pranýře na návsi poblíž kostela. Po osvěžení v rybníku se zázemím kempu projedeme Lanžovem na Doubravici. Za ní nás čeká stoupání do osady Zálesí. Odtud je to již na nádraží do Dvora Králové jen kousek a z kopce.
Mapy.cz   Doprava: na kole

Chotěborky

Oblast:6  Velichovky → Vilantice → Chotěborky → Sedlec → Miřejov→ Lanžov → Dubenec
Z lázní Velichovky na pranýř v Lanžově (14,5 km).
Zahájíme ve Velichovkách projížďkou lázněmi a historickou části obce. Pokračovat budeme po silnici na Vilantice ve kterých odbočíme vlevo do roztomilé malé obce Chotěborky s řadou památek. Vrátíme se zpět do Vilantic a odbočíme vlevo na Sedlec, kde je na návsi soustředěných několik drobných památek. Pokračujeme na Lanžov obec s význačnou historickou památkou. Z Lanžova vystoupáme kolem hřbitova. Na vrcholu v dálce již vidíme širokou báň dubeneckého kostela.
Mapy.cz      Doprava: na kole

Záboří

Oblast:7   Nové Kocbeře → Nové Záboří → Záboří → Komárov →Bukovina→Huntířov→Kocléřov→Hájemství→Starobucké Debrné
Projížďka obcemi Lesa království.
Vyjedeme z obce Nové Kocbeře nad továrnou a budeme pokračovat dál na západ po cyklotrase do Nového Záboří. Odtud do Záboří vede neznačená asi 1km dlouhá cesta. Zde se již dostaneme na silnici s asfaltovým povrchem vedoucí do Komárova. Na křižovatce v Komárově odbočíme vpravo a po necelém 1km již vjíždíme do obce Bukovina, která je stavebně spojena s Huntířovem. V Huntířově si povšimneme novogotického kostela před nimž je vsazený smírčí kříž. Od něho se mírným dostáváme stoupáním do Koclířova. Po průjezdu zatáčkou kolem kostela již vidíme silniční odbočku na Hájenství. Na půl cestě Kocléřov → Hájenství je v lese skrytý poutní areál. Upozorní na něho autobusová zastávka. Při přímém pokračování po silnice se dostaneme do Hájenství a Starobuckéhodebrného obklopených lesem. Obce nabízejí řadu procházkových cestiček ticho a vůni královského lesa.
Mapy.cz           Doprava: na kole  

Dvůr Králové

Oblast:8  Nová Podharť → Dvůr Králové nad Labem → Verdek → Těšnov
Za mistrem J.Husem a k romantické vodní přehradě.
Novou Podharťí projíždíme po silnici Trutnov - Dvůr Kr. Dvůr Králové je královské věnné město s mnoha památkami, o které je pečováno. Do Verdeku odbočíme za kostelem kolem restaurace na Karlově. Před mateřskou školou ve Verdeku stojí socha mistra Jana Husa snad jediná na veřejném prostranství v našem okrese. Po výjezdu z obce po 2km je v vlevo lese silniční odbočka na Těšnovskou přehradu v Lese království. Nejromantičtější přehradu v republice.
Mapy.cz    Doprava: na kole a pěšky

Choustníkovo Hradiště

Oblast:9   Kocbeře → Ferdinandov → Choustníkovo Hradiště → Dolní Vlčkovice → Horní Vlčkovice → Nová Ves
Projížďka přírodou (21 km)
Z Kocbeře do Ferdinandova dojedeme po cyklistické stezce. Cestou by bylo škoda minout zajímavý smírčí kříž. Z osady Ferdinandov se starobylou zbojnicí projedeme do blízkého Choustníkova Hradiště, do kterého vjedeme poblíž bývalého hradiště. Z Choustníkova Hradiště vyjedeme u kostela a odbočíme vlevo směrem na Jaroměř, za Ch. Hradištěm opět vlevo do Vlčkovic v Podkrkonoší. Na zpáteční cestě po levé straně ve stoupání na Kocbeře leží mezi poli osada Nová Ves, která má na návsi pár zajímavostí.
Mapy.cz    Doprava: na kole

Kuks

Oblast:10  Dvůr Králové → Žirečskápodstráň → Žireč → Stanovice → Kuks → Kašov
 Procházka obcemi s nejbohatším výskytem památek.
Začneme ve Dvore Králové odtud do Žireč, kterou by bylo škoda si neprojet zejména kolem býv. kláštera s kostelem. U sousoší Boží trojice při obecní silnici budeme pokračovat rovně do blízkých Stanovic a kolem býv. mlýna do Kuksu. Prohlídka Kuksu si vyžádá jistě nejméně 2hodiny (zámecké schodiště, řada soch před byv. hospitálem s kostelem, zahrady, prohlídka vnitřních prostor). Zbude-li nám ještě čas můžeme se po modré tur. a cyklistické stezce vypravit do Kašova. Odkud jsou pěkné výhledy. Celodenní výlet. Musíme se někdy vráti a navšívit i Braunův betlém a Cestu příběh utrpení a naděje u Stanovic.
Mapy.cz    Doprava: na kole   

Horní Žďár

Oblast:11      Hajnice → Horní Žďár → Kohoutov → Kladruby
Na projížďku obcemi a osadami se zachovalou dřevěnou architekturou.
Přijedeme do Hajnice poblíž jejího středu z odbočky nad Novým Rokytníkem. Při vjezdu od obce odbočíme vlevo. Hajnice nás zaujme uskupením domků, roubenkou u kostela i řadou drobných památek. Dál se vypravíme přes Liščí vrch s vysílačem na který nás čeká značné stoupaní zde nás překvapí ukrytá osada Hajnička. Odtud sjedeme do Kohoutova a po 1km se dostaneme do jeho části Kladrub.
Mapy.cz    Doprava: na horském kole

Kohoutov

Oblast: 12   Studenec (u TU) → Hajnice - Kýje - Mravenčí Domky → Nesytá → Vyhnánov → Běluň → Kohoutov
Projížďka obcemi a osadami se zachovalo dřevěnou architekturou a řadou drobných památek.
Projížďku začínáme ve Studenci u Trutnova odtud do Hajnice-Kýje a Nesytu. Zde se vydáme 1km po silnici na ní nesmíme přehlédnou odbočku k do osady Mravenčí Domky s množstvím roubenek. Vrátíme se do blízké Nesyty můžeme i polňačkou, kde je rozbočení silnice do Hořiček i Kohoutova. My se vydáme na Vyhnánov - Kohoutov. Těsně před obcí Vyhnánov odbočíme vlevo do na Lesní cestu kterou sjedeme do Běluně. Ač to celoročně nevypadá za časného jara osadou protéká dosti divoká voda.
Mapy.cz       Doprava: na kole   

Dubový Dvůr

Oblast: 13    Staré Buky → Dolní Žďár → Dubový Dvůr → Horní Žďár
Projížďka tichými obcemi a přírodou.
Začínáme na křižovatce v Dolních St. Bukách projedeme pod kostelem a kolem býv. zámku v Prostředních St. Bukách Za mimi začne mírné stoupání na Dolní Žďár. Zde pod kostelem asi 300 m je odbočka na polní neznačenou cestu do osady Dubový Dvůr, přes kterou již vede modrá značená tur. cesta. Po této cestě lze dojet až do Nového Záboří my však z ní odbočíme na neznačenou cestu do obce Horní Žďár - Výšinka, kde vyjdeme u Restaurace na silnici Trutnov - Dvůr Králové.
Mapy.cz     Doprava: na kole 

Pilníkov

Oblast: 14   (14a) Vlčice → Čermná → Chotěvice → Kateřina → Pilníkov
Projížďka přírodou (23 km)
Ve Vlčicích u kostela odbočíme kolem sochy Jana Nepomuckého polní cestu na Čermnou obec s původní dřevěnou architekturou. Průjezdem celou obcí se dostaneme na odbočku do Chotěvic ve kterých je několik drobných zajímavých památek. Ke konci obce proti restauraci je odbočka k býv. osadě Kateřina nyní rekreačnímu zařízení s vyjížďkou na velbloudech. Z vrcholu je nádherný výhled na celé Krkonoše. Z Kateřiny se vydáme k blízké osadě Nové Domy kde odbočíme na Pilníkov do kterého se dostaneme táhlým sjezdem. Cestou mineme nový větrák (větrnou elekrtrárnuu) . Celodenní výlet.
Mapy.cz           Doprava: na kole 

Vlčice

Oblast: 14 ( 14b)   Peklo → Vlčice → Horní Vlčice → Hertvíkovice
Vyjížďka s nádhernými přírodními scenériemi.
Projížďku začínáme v příměstské rekreační oblasti Peklo u Trutnova s několika rybníky. Odtud do Vlčic, kde po vjezdu do obce odbočíme u kapličky na Horní Vlčice, kterými projedeme pod zříceninou hrádku. Na rozcestí pod zříceninou se odbočí vlevo a po tur. cestě přes pastviny vystoupáme na vrch Liška a po sjezdu na si budeme hlídat odbočku k Javorníku, která nás dovedena silnici do Hertvíkovic a Ml.Buků.  
Mapy.cz   Doprava: na kole

Horní Albeřice

Oblast: 15   Horní Maršov → Temný Důl → Dolní Albeřice → Horní Albeřice
Z Aichelburgského hrádku v Maršově do Albeřic.Vycházka začíná v Hor.
Maršově u starého kostela se hřbitovem. Odtud sejdem k zámku ve středu obce a odbočíme na Temný Důl k Veselému výletu. Zde si lze půjčit klíče od blízkého hrádku Aichelburgu. Potom zpět a v Maršově po značené silnici s omezeným provozem si projít Dolní Albeřice a Horní Albeřice u konci silnice jsou Albeřické jeskyně. Po turist. červené cestě lze vystoupat na hřeben odkud jsou pěkné výhledy po Krkonoších do Polska.
Mapy.cz   Doprava: na kole

Temný Důl

Oblast: 16    Temný Důl → Dolní Lysečiny → Horní Lysečiny
Dominantou Dolních Lysečin je cukrová homole z doby ledové. Nevěříte ? (18 km)
Dříve než v H.Maršově vyjdeme směr Dol.Lysečiny a Horní Lysečiny můžeme navštívit památnou kapličku v Temném Dole. Na kole to tam nejde. Až budeme procházet Dolní Lysečiny povšimneme si za odbočkou na Horní Lysečiny kámen v podobě cukrové homole, pozůstatku doby ledové Asi 1km před boudou H. Lysečiny projdeme kolem pěkně vymalované kapličky Božího narození Zkončíme v H. Maršově u jeskyně Trucovna.
Mapy.cz         Doprava: bus a pěšky, na tur.kole

Mobirise

Oblast: 17    Velká Úpa → Pec pod Sněžkou
Z Velké Úpy Javořím dolem do Pece (9km).
Busem do Velké Úpy ke kostelu dále pěšky po turist. okruhu kolem Javořího dolu do Pece. Před odbočkou na Javoří důl si kousíček odbočíme ke kapličce vzdálené cca 300m od mostu přes Úpu.
Mapy.cz                 Doprava: bus a pěšky

Horní Malá Úpa

Oblast: 18          Dolní Malá Úpa → Horní Malá Úpa
 Ze Spáleného Mlýna na Pomezní Boudy (5km).
Busem do Dolní Malé Úpy - Spálený Mlýn. Dále pěšky kolem nejvýše položeného kostela v ČR a kolem horského hřbitůvku v Dolní Malé Úpě dál na Horní Malou Úpu - Pomezní Boudy. Zpět Bus. V opačném směru je cesta méně náročná.
Mapy.cz             Doprava: bus a pěšky 

Bystřice

Oblast: 19      (19a)    Bystřice → Sklenářovice → Svoboda
Sklenářovický starý most a pozůstatky zlatých dolů(14km).
Z Bystřice do Sklenářovic po vojenské cestě kolem sejfů, pozůstatků po dolování zlata, cestou mineme malovanou ochrannou kapličku, pokračujeme na Rýchorskou boudu a zpět po Růženčině cestě do Svobody na hor.kole nebo vlakem a pěšky.
Mapy.cz      Doprava: vlakem a pěšky či hor. kole

Nový Svět

Oblast:19     (19b)  Ml.Buky → Sejfy → Antonínovo Údolí → Nový Svět →Dol.Maršov
Přírodou Rýchor (5km).
U vlakové zastávky v Ml. Bukách odbočit na silnici do Dol.Sejfů kde se lze navštívit koupaliště. Cesta pokračuje dále do Hor.Sejfů a Antonínova Údolí. Zde za hotelem odbočit vlevo a po neznačené cestě přejít na Růženčinu cestu ze které se odbočí na neznačenou cestu do Nového Světa a vyjde se v Dol. Maršov proti prodejně Rýchorka.
Mapy.cz     Doprava: vlakem, pěšky či hor. kole 

Mladé Buky

Oblast: 20      Kalná Voda → Mladé Buky → Hertvíkovice → Javorník
Nádherná projížďka za časného jara.
Z Kalné Vody po silnici středem obce Mladé Buky kde můžeme navštívit bobovou dráhu za ní odbočit na Vrchlabí nezapomeneme navštívit Hrádeček - Břečštejn. Vrátíme se zpět k silnici a pokračujeme přes Hertvíkovice dál na Javorník. Ten nás překvapí nádhernou přírodou a množstvím drobných památek.
Mapy.cz         Doprava: na hor. kole   

Janské Lázně

Oblast: 21    (21a)  Dolní Maršov → Svoboda nad Úpou → Mladé Buky
Přírodou kolem Svobody.
Procházkou z Dolního Maršova do Ml Buků. Ve Svobodě za kostelem po turistické cestě na Janský vrch a Mladé Buky k busu či vlaku. Cestou mineme lesní hřbitov v D. Maršově a pamětní desku Prospera Pietta, kterého císař povýšil r. 1898 spolu s udělením zlatého záslužného kříže, do šlechtického stavu s přídomkem von Rivage. .
Mapy.cz       Doprava: bus a pěšky

Janské Lázně

Oblast: 21  (21b)  Janské Lázně → Černá Hora → Hofmanovy boudy → Černá hora
Na Černou horu k rašeliništi a vysilači (15,5km).
Z Janských Lázní vystoupáme k Hoffmanovy boudě kde je nová Stezka korunami stromů odtud na Černou horu. Zde se projdeme po tzv. Václaváku a zajdeme k rašeliništi. Dolu sjedeme lanovkou případně na kole.
Mapy.cz       Doprava: bus, pěšky nebo hor. kole  

Prkenný Důl

Oblast: 22    (22a)   Horní Staré Město → Babí → Prkenný Důl
Za pevnostním opevněním na Stachelberg.
Z Horního St. Města kolem zříceniny Rechenburg. přes Babí k pevnosti Stachelberg nad Babím dál kolem zaniklé obce Vernířov do Prkenného Dolu.
Mapy.cz           Doprava: pěšky či hor. kole   

Nový Svět

Oblast: 22   (22b)  Dolní Staré Město → Nové Dvory → Čapkova bouda → Babí
Lesní cestou z Trutnova nad Babí.
Z Dolního St. Města po Cestě bří Čapků přes Zámecký vrch kolem Rechenburku nad Babí.
Mapy.cz     Doprava: pěšky, na kole nebo běžkách

Voletiny

Oblast: 23  (23a) Voletiny → Libeč → Debrné u Trutnova
Nevelký okruh příměstskými obcemi Trutnova.
V obcích Voletiny a Libeč několik drobných památek.
Debrné: Obec mizející v zapomnění a odkalovací nádrži.
Mapy.cz    Doprava: pěšky, kole

Voletiny

Oblast: 23    (23b)   Trutnov → Nové Dvory → Voletiny
Lehká procházka (8,5km) pro trutnováky na podzimní nedělí odpoledne. Do Nových Dvorů u Trutnova kolem Čapkovy boudy do Voletin a Poříčí k MHD či vlaku.
Mapy.cz       Doprava: pěšky  

Bezděkov

Oblast: 24     Poříčí → Lhota → Bezděkov → Slavětín → Radvanice
Projížďka obnovujícími se obcemi z hlubokého zapomnění (10,5km).
Po turistických cestách z Poříčí do Lhoty, Bezděkova a lesem kolem pevností do Slavětína a Radvanic.
Mapy.cz      Doprava: na kole 

Krkonoše

Oblast: 25        Starý Rokytník → Radeč → Střítěž → Nový Rokytník (30km)
Popis trasy č. 25a Kolem Trutnova za pomníčky z Prusko-rakouské války 1866. Projížďka obcemi s mnoha drobnými památkami včetně pomníčků z Prusko-rakouské války 1866.
Mapy.cz       Doprava: na kole  

Dolce

Oblast: 26      Bojiště → Dolce → Oblanov → Volanov
Příměstskými obcemi Trutnova (7km)
Nevelký okruh příměstskými částěmi: Bojiště, Dolce, Oblanov Volanov, V obcích několik drobných památek.
Mapy.cz        Doprava: na kole nebo pěšky

Trutnov

Oblast: 27      Trutnov
Popis trasy č. 27a Procházky městem: náměstí, kostel, park s památkami na boje 1866 a býv. evangelickým kostelem.
Mapy.cz     Doprava: pěšky  

Královec

Oblast: 28  (28a)  Žacléř → Lampertice → Křenov
K výletovému okruhu Žacléř, Lampertice, Křenov (33km)
Vrazíme z Horního St. Města přes Babí v Prkeném Dole obbočíme na Křenov. V Bernarticích otočíme na Žacléř o přez Babí dokončíme.
Mapy.cz     Doprava: na kole

Královec

Oblast: 28   (28b) Žacléř → Bobr → Růžový palouček → Černá Voda → Královec
Pěkná výletová trasa osadami pod Rýchorským hřbetem (12km).
V Žacléři kolem porcelánky na Bobr a dál k Černé Vodě. Před ní však nesníme minout odbočku na Růžový palouček odtud se vrátíme zpět a pokračujeme na Černou Vodu a Královec. Vycházka nás zaujme zejména za pozdního jara a nebo na podzim.
Mapy.cz       Doprava: bus, vlak a pěšky i na kole 

Královec

Oblast: 28   (28c)  Královec → Královecký Špičák → Vrchová
Po turistické cestě kolem lomu na vrchol Špičáku (11 km)
Za příznivé viditelnosti pěkné vyhlídkové místo. Do osady Vrchová ležící
po Špičákem se odsud dostaneme pouze po neznačené cestě.
Mapy.cz                 Doprava: vlak a pěšky  

Bernartice

Oblast: 29   (29a)Zlatá Olešnice → Rybníček → Bečkov → Bernartice u Trutnova
Nádherná projížďka krajinou pod Královeckým Špičákem (24km).
Před Libčem odbočíme vpravo a nad bývalou obcí Debrné projedeme lesní cestou k staré hornické osadě Rybníčky. Odtud sjedem k rereační osadě Bečkov. Zpět kolem šestiboké kapličky do Bernartic.
Mapy.cz               Doprava: na kole 

Nový Svět

Oblast: 29  (29b) Zlatá Olešnice→Rybníček→Bečkov→Bernartice u Trutnova 
Cesty hornickými osadami
Procházka obcemi horníků. V některých byl v 60 letech byl činěn pokus o dolování uronové rudy.
Mapy.cz       Doprava: na kole, vlakem a pěšky

Nový Svět

Oblast: 30    Bohuslavice → Markoušovice → Malé Svatoňovice → Velké
Svatoňovice        
 Procházka po hřebenu Jestřebích hor.
Od vlaku v Bohuslavicích po tur.cestě do Markoušovic a na Paseky, dál kolem Žaltmanu na M.Svatoňovice kde se připojíme na tur.cestu do V.Svatoňovice k vlaku.
Mapy.cz       Doprava: autem a pěšky

Nový Svět

Oblast: 31     Odolov → Petrovice → Strážkovice
Vycházkový okruh bývalými hornickými osadami a po stezce s mnoha pevnostmi kudy vedla protektorátní hranice. V Odolově po Panské cestě kolem kapličky do Petrovic.
Mapy.cz       Doprava: autem a pěšky

Nový Svět

Oblast: 32     (32a) Úpice → Zálesí → Batňovice → Rtyně v Podkrkonoší → Horní Kostelec → Bohdašín(9km)
Procházka obcemi pod Jestřebími horami ze strany Malých Svatoňovic (9km).
Cesta, kterou se nyní vydáme vede převážně středem obce, jinak bychom minuli architektonické památky. Začneme v Úpici u Čapkova domu na bus. nádraží. Pokračujeme na tur. cestě Batňovice-Zálesí ke kostelu. Dále po silnici na Rtyni, kde shlédneme historický střed obce s rychtou a kostel se zvoničkou a sejdeme dolu na křižovatku na Hronov, kde po silnici pokračujeme k Hornímu Kostelci a Bohdašínu.
Mapy.cz     Doprava: autem a pěšky

Nový Svět

Oblast: 32    (32b)  Suchovršice → Úpice → Kvíčala → Sedmidomí → Čížkovy kameny → Lhota
Od úpských lávek na Čížkovy kameny (9,4km).
V Suchovršicích shlédneme zastřešené lávky přes Úpu a zvoničku a další drobné památky. Zajedeme do Úpice kde odbočíme na Kvíčalu. Zde přejdeme na Horní Panskou cestu (žlutá), která prochází pěkným zvlněným terénem s nádhernými krajinnými scénami.
Mapy.cz      Doprava: vlakem a pěšky

Nový Svět

Oblast: 33     Havlovice nad Úpou → Libňatov → Maršov u Úpice
Za vesnickými chalupami Úpicka (8km).
Lidové stavby, památné zvoničky, řada drobných památek.
Mapy.cz                   Doprava: na kole

Nový Svět

Oblast: 34    (34a)   Petříkovice → Janský vrch → Chvaleč → Krupná hora
Po hranici s Polskem za karbonskými pískovci (9km).
Od železniční stanice Chvaleč na Krupnou horu kde je zachovaná křížová cest. Stejnou cestou zpět a pokračujem do Petříkovic k hraniční závoře od které je kousek zřícenině kostela. Poté příkře do stráně po st. hranici na Janský vrch a dál na karbonské pískovce.
Mapy.cz      Doprava: vlakem a pěšky

Nový Svět

Oblast: 34  (34b)   Radvanice v Čechách → Horní Verneřovice → Dolní Verneřovice → Vápenka
Pod Jestřebími horami ze strany od Radvanic
Jedeme-li na kole můžeme zvolit lesní cyklostezku na úpatí Jestřebých hor. Začíná poblíž kostela v Radvanicích. Projet okruhem na Jívku přes Stárkov, nebo po silnici Radvanice, Horní Verneřovice, Dolní Verneřovice, Vápenka. Cestou vidíme řadu prostých lidových chalup a drobných památek.
Mapy.cz     Doprava: vlakem a pěšky, nebo na kole

Nový Svět

Oblast: 35    (35a)  Hodkovice → Adršpach → Křížový vrch
Kolem Adršpašského skalního města 12km.
Procházka obcí, Hodkovice. Poté navázat na turistickou cestu kolem pramene Metuje do Adršpachu a kolem zámku Adršpach na Křížový vrch a vrch Kopeček kde je zřícenina kostela Panny Marie. Celodenní výlet.
Mapy.cz       Doprava: vlakem a pěšky

Nový Svět

Oblast: 35    (35b)      Janovice → pod Čapím vrchem → Skály → Hvězda
Do Teplického skalního města (24km)
Procházka obcí Janovice, poté navázat na turistickou cestu na Čapí vrch, Skály a skalním městem ke kapličce na Hvězdě. Sejet do Teplic. Celodenní výlet.
Mapy.cz       Doprava: na kole a vlakem

Nový Svět

Oblast: 36         Vestřev → Dolní Olešnice → Horní Olešnice → Dolní Kalná
Za českými granáty a polodrahokamy (8,5km)
Vestřev - za zámečkem Nové zámky pokračováním cesty se dostaneme kolem rýžoviště granátů do Dolní Olešnice s kostelem reprezentující význačnou památku české renesance. Projedeme Horní Olešnici a na okraji okresu leží pěkná obec Dolní Kalná s řadou větších i drobných památek. Nad obcí je vrch s planinou Rovně s výskytem polodrahokamů.
Mapy.cz            Doprava: na kole   

Nový Svět

Oblast: 37    (37a)   Hostinné → Prosečné
Památky Hostinného. (5 km)
Klášterní areál, náměstí s radnicí, kostel, kaplička u léčebny za kterou pokračuje silnice dál na Lánov, Vrchlabí a Procečné.
Mapy.cz       Doprava: na kole

Nový Svět

Oblast: 37       (37b)     Hostinné → Na staré cestě → Zemská cesta
Starou Zemskou cestou (7,3km).
Výchozí místo Hostinné po červené na Starou cestu směr Dolní Olešnice. Na vrcholu kopce pokračujeme po Staré cestě na Horní Kalnou kolem Poštovního dvora. Sjdeme dolu do Klášterské Lhoty k vlaku. Po celé trase jsou nádherné rozhledy na Krkonoše.
Mapy.cz        Doprava: pěšky

Nový Svět

Oblast: 38      Hostinné → Slemeno → Ždírnice
Za romantikou do kopce z kopce(11,5km)
Z Hostinného přes Slemeno do Ždirnice. Z Hostinného vyjedeme směrem na Vrchlabí, kde za železničním přejezdem odbočíme vlevo a vystoupáme na Slemenský kopec místa pěkných rozhledů. Odtud jedeme do Slemena, kde nalezneme několik drobných památek. Na silnici Hostinné - Nová Paka je poblíž Hor. Olešnice odbočka na Ždírnici. Ve Ždirnici projedeme několika jejími částmi a okruhem kolem Ždireckého potoka se vrátíme přes Horní Olešnice do Dolní Olešnice, kde po turistické cestě se vrátíme do Hostinného.
Mapy.cz          Doprava: na kole

Nový Svět

Oblast: 39   (39a)   Arnultovice→Rudník u Vrchlabí →Fořt→Lázně Fořt→Terezín
Rudnický okruh za zapomenutými zámky a lázněmi (13km).
Začneme v Arnultovicích poblíž Hostinného. Při vjezdu do obce Rudník vidíme zámek jako jednu z prvních budov. Hned je nám jasné proč se zámecká věž dostala do obecního znaku. Projedeme celou táhlou obcí a držíme se směru na Vrchlabí. Po opuštění obce a průjezdu lesního úseku se dostaneme na křižovatku v Čisté, kde odbočíme vlevo na podhorskou zemědělskou obec Fořt. Zde leží druhý zámek schovaný za hospodářskými budovami. Poblíž zámku se již silnice stáčí opět na Rudník projedeme jeho částmi Lázně Fořt a Terezín. Po vjezdu do Lázní Fořt vlevo u prvého domu můžeme ochutnat z pramenu léčivé vody. Voda je cítit po sirovodíku.
Mapy.cz          Doprava: na kole

Nový Svět

Oblast: 39    (39b) Černý Důl → Bolkov → Janovice
Obcemi pod Černou horou (12km).
Nad Černým Dolem ze silnice na Jánské Lázně u doletu paraglidingu odbočíme vpravo kolem kapličky k lesní cestě na Bolkov. Projdeme Bolkovem a u bývalého pivovaru v Rudníku odbočme vlevo a vystoupáme na osadu Janovice. Zde máme před sebou Černou horu i Rudník jako na dlani. Pohodlnou cestou sejdeme do Rudníku k obecnímu úřadu zde je i bus.
Mapy.cz      Doprava: na kole, pěšky

Nový Svět

Oblast: 39     (39c) Černý Důl → Lyžařská b. → Lyščí hora → Pec p.Sněžkou
Na hřebeny Krkonoš (17km).
Po procházce Černým Dolem za továrnou Mileta odbočíme a po asfaltové cestě se dostaneme až na rozbočku pod Hrnčířskou boudou. Zde odbočíme vlevo a kolem Lyžařské b. přes Liščí horu, Rozcestí se dostaneme k Výrovce, kde odbočíme a Zeleným dolem sejdeme do Pece p. Sněžkou.
Mapy.cz Doprava: bus a pěšky

Nový Svět

Oblast: 40  (40a) Černý Důl → Konfiskáty → Prostřední Lánov
Z Černého Dolu kolem vápencového lomu do Lánova (6km).
Z Černého Dolu náměstí vyjdeme směrem k vápencovému lomu, který z leva po jeho levé hraně obejdeme, podejdeme lanovku přepravující vytěžený kámen do Kunčic. Na nejužším místě, uzávěře lomu se vlevo napojíme na pěšinu vedoucí přes tzv. Konfiskáty a Lánovský kopec do Prostředního Lánova. Cestou mineme několik nově obnovených kapliček. Z místa nad lomem vidíme celý prostor lomu a Černý Důl s masivem Černé hory.
Mapy.cz Doprava: pěšky

Nový Svět

Oblast: 40 (40b)    Dolní Lánov → Prostřední Lánov → Horní Lánov →Vrchlabí
Poli a lukami z Horného Lánova do Vrchlabí (10km).
Projížďkou si prohlédneme obce Dolní Lánov, Prostřední Lánov, Horní Lánov u Restaurace v H. Lánově odbočíme vlevo kolem kravína po neznačené cestě k Vrchlabí. Asi po 1km na rozbočení se dáme vlevo. Po objetí lánovského Liščího kopce již vidíme Vrchlabí na blízké odbočce se otočíme vyjedeme směrem k Letišti kde poblíž něho se dostaneme na silnici.
Mapy.cz Doprava: pěšky a na kole  

Nový Svět

Oblast: 41   (41a) Dolní Dvůr → V končinách → Vrchlabí
Z Dolního Dvora po staré cestě do Vrchlabí (5,5km).
Vycházku začneme v Dolním Dvoře na náměstí odtud vede značená cesta na Zimní stráň domácími zvanou Vinterlait. U Kříže na Dolním Dvorem se připojíme další značenou cestu z Horního Vrchlabí vedoucí pastvinami do Vrchlabí. Cesta nabízí pěkné přírodní scenérie s pozadím vrcholů Krkonoš.
Mapy.cz Doprava: bus a pěšky

Nový Svět

Oblast: 41    (41b) Dolní Dvůr → Luisino údolí → Strážné → Hořejší Vrchlabí
Z Dolního Dvora na Strážné a do Horního Vrchlabí 10km. Vyjížďku začneme v Dolním Dvoře na náměstí odtud dále po silnici na Luisino údolí a přes Rybniční Domky, kde v ostré zatáčce začíná stoupání na Strážné. Z vrcholu ve Strážném jsou překrásné kruhové rozhledy k východu i západu Krkonoš.
Mapy. cz      Doprava: bus a pěšky nebo na kole

Nový Svět

Oblast: 41    (41c)  Strážné - Rybniční Domky → Renerovky → Hříběcí boudy
Za rozhledy z Renerovek (11km).
Vycházku zahájíme na parkovišti za Dolním Dvorem ve Strážném - Rybniční Domky, kde je mramorový lom. Vystoupáme na Hříběcí b. dál po vrstevnici na Hanapatrovu paseku. Odtud strmým stoupáním na Zadní Renerovky zde se stočíme na Hanapetrovupaseku a do Dolního Dvora.
Mapy.cz Doprava: bus a pěšky

Nový Svět

Oblast: 42     (42a) Vrchlabí → Herlíkovice → Přední Labská
Za horskými zvoničkami (9 km).
Z Vrchlabí vyjdeme směrem na Strážné a Hořejší Herlíkovice. V Přední Labské po pravé a levé straně údolí je několik zrestaurovaných zvoniček. Turistická cesta je dobře značená.
Mapy.cz Doprava: autem a pěšky

Nový Svět

Oblast: 42   (42b) Špindlerův Mlýn přehrada → Mísečky → Zlaté návrší → Pančavský vodopád
Za vodopádem Pančavy (8km).
Na trasu nastoupíme v Labské u Špindlerova Mlýna. Postupně jak stoupáme na Harrachovu skálu než nás sevře les otvírá se pohled na jezero Labské přehrady. Na Harrachově vyhlídce se nám otevře pohled na Špindlerův Mlýn. Nejprudší stoupání již máme za sebou. Jsme na půl cesty k Mísečkám, kde vyhledáme turistickou cestu na Zlaté návrší k Vrbatově b. kde se případně lze občerstvit a kde je konečná místní linky busu. Jedeme-li na kole využijeme na Mísečky horskou silnici. Odtud k Pančavskému vodopádu to již není daleko a skoro po rovině. Pro kola není odtud cesta možná.
Mapy.cz Doprava: bus a pěšky

Nový Svět

Oblast: 42      (42c)  Špindlerův Mlýn → Labský důl → pramen Labe
K vodopádům a prameni Labe (9 km).
Ve Špindlerově Mlýně nad náměstím vyhledáme značenou turist cestu, která nás podél toku Labe dovede do Labského dolu kam stékají zejména za pozdního jara mohutné vody Pančavského a Labského vodopádu. Jak se blížíme k uzávěře dolu vidíme na hřebenu již z dálky Labskou boudu, ke které nás čeká prudké stoupání, jehož strmost mírní serpentiny stezky. Na Labské boudě funguje bufet. Odtud k prameni Labe jsou to jen asi 2km. Cestou k prameni vidíme po pravé straně polskou boudu nad Sněžnými jámami a Vysokého kola.
Mapy.cz      Doprava: bus a pěšky i na hor. kole 

Nový Svět

Oblast: 42   (42d)Špindlerův Mlýn → Svatý Petr→Výrovka→Pec p. Sněžkou
Po horské spojnicí mezi dvěmi význačnými turistickými centry (12 km).
Ve Špindlerově Mlýně nad náměstím vyhledáme značenou turistickou cestu, která nás kolem kostela dovede do Svatého Petru. Po projití Sv. Petrem začne stoupání Dlouhým dolem až k Výrovce poskytující celoročně občerstvení. Odtud do Pece začíná spád. Vede nás značená cesta. Na kole přes Andělské a Čertovy schody. Jdeme-li pěšky je hezčí v polovině sestupu odbočit přes Zelený důl.
Mapy.cz        Doprava: bus a pěšky nebo kole

Nový Svět

Oblast: 43   (43a)  Klášterská Lhota → Kunčice nad Labem → Dolní Branná
Za podhorskými chalupami a brázděnými kaplemi (10km).
Projdeme Klášterskou Lhotou k jejímu konci ve směru na Kunčice. Po levé straně cestou skrz zemědělský podnik vystoupáme pěšky k vrchu Na Lánech, kde je jsou dvě menší památky a pěkný výhled na Krkonoše. Vrátíme se zpět k silnici projedeme si Kunčice, shlédneme jejích pár drobných památek a vypravíme se dál po silnici k Dolní Branné s řadou pěkných chalup.
Mapy.cz Doprava: vlak a pěšky nebo kole

Nový Svět

Oblast: 43     (43b) Kunčice nad Labem → Příčnice → Horní Kalná
Na Příčnickou cestu pro panorama Krkonoš (4 km).
V Kunčicích poblíž kaple přejedeme po mostě Labe a po strmé asfaltové cestě vystoupáme na návrší k osadě Příčnice. Po celém návrší vede cesta, ze které je vidět nádherné Panorama Krkonoš. V polích je roztroušeno řada drobných památek. Postupujeme-li po návrší směrem ke Klášterské Lhotě a k lesíku Na Lánech můžeme po pravé straně cestou zvanou Prášivka sestoupit do Horní Kalné, kde také v obci najdeme několik drobných památek.
Mapy.cz       Doprava: vlak a pěšky nebo kole

Nový Svět

Oblast: 44      Žacléř → Vízov → Rýchorská b. → Svoboda
Za Rýchorskou květenou.
V Žacléři za Městským úřadem nastoupíme na turistickou cestu odbočující vlevo. Kolem zámku vystoupáme cestou uzavřenou lesem k osadě Vízov odkud jsou daleké rozhledy do Polska. Od Rychorské boudy nás již nedělí velký kus cesty, přesto však značné převýšení. Cesta vede kolem Rýchorského kříže a vrch Kutná. Rýchorská b. poskytuje celoročně občerstvení. Zpět do Svobody k vlaku či busu se dostaneme po značené Růženčině cestě.
Mapy.cz      Doprava: pěšky a na hor. kole i běžkách

Adresa

Trutnov 
541 01

Kontakt

Email: trutnovsko.net
Phone: 
Fax: 

Links

Trutnovsko.net
Trutnovsko  f
..........................

Designed with Mobirise web themes