Novinky webu

Novinky nahlédneš níže, roluj obrazovku.

Nový Svět

Velké Svatoňovice - Na Horách zbytky pomníčku s eliéfem sv. Františka a Panny Marie s děťátkem v náručí. Původní památk stála asi o 100 m jinde. V sedmdesátých letech byla zřejmě nepozorným traktoristou sražena. Až noví majitelé čp. 79 pozůstatky zachránili a přenesli ke svému obydlí a doplnili kovovým křížkem.

Mobirise

Malé Svatoňovice - u sadu, v místě kde se říká u svatého obrázku. Obraz reprodukce sedmi pramenné studánky je upevněn na stromě před čp. 82

Nový Svět

Malé Svatoňovice - sousoší bří. Čapků na náměstí před divadlem. Karel Čapek s konvičkou a Josef s malířským plátnem. Autorem sousoší je Josef Malejovský (1914-2003)

Mobirise


Přehrada Les království  - U Bílé Třemešné - kde se rozkládala osada Těšnov je pohádkové vodní dílo s hydroelektrárnou na řece Labi. Přehrada byla postavena v letech 1910-1919, je nejstarší svého typu ve střední Evropě a od roku 1964 je to chráněná technická památka.

DolníAlbeřice

Dolní Albeřice
Dobná památka představující význam neposkvrněného početí Panny Marie.

Mobirise

VLČICE
Vlčice - kříž pískovcový liliovýv zatáčce na stráni u silnice v odbočce pod Břečštejnem. Nedávno zrestaurovaný. N 50°34.86260', E 15°49.74517'

Mobirise


TRUTNOV ul. Kryblická
Drobné památky čtnácti svatých pomocníků nejsou v naši oblasti ojedinělé. Dosud jich lze v obcích našeho okresu spatřit dostatek. Jedna i když né v celistvosti se dochovala v ul. Kryblická. V opěrné zdi je vsazen asi 1m vysoký kříž nesoucí letopočty 1830 a 1832. V Křížení ramen byl bronzový medailon s reliéfy 14 svatých pomocníků. Kolem byl věneček. Koncem padesátých let 20 st. zůstala zachovánajiž jen součsná podoba.  Úcta k těmto světcům k nám pronikla z Porýní ve 14. století v období kdy z rozvojem námořní plavby se po Evropě počaly šířit epidemie. Důvěru k svatým umocnilo rčení: "když je nouze nejvyšší Boží pomoc nejbližší".
Světci:
Akátius (Acacius), Barbora, Blažej, Kateřina Alexandrijská, Kryštof, Cyriak (Kyriak) Diviš (Dionýsius), Erasmus, Eustach, Jiří, Jiljí, Markéta Antiochijská, Pantaleon (Panteleimon), Vít.


MLADÉ BUKY 
Prosinec 2018 byla nové zastřešená lucena zvonice
Video

Mobirise


ÚPICE - ul. Puškynova u čp 248 trojdípný pomníček se sousoším korunování p.Marie z r. 1896. Spodní díl s textem. Tato socha je postavena ke cti a chválen Boží od manželů Vincence a Marie Seidlových z Úpice roku 1896. Střední díl má ve výklenku sv. Josefa s děcek na ruce. Jméno tvůrce J. Matouš

Stanovice Lom svatého Klimenta ( foto z  24.10. 2017)

Místo které nebylo mnoho známé. Jen pár skal v mapě o něm referovalo. Opět se stává táhlem místem pro milovníky umění a historie. Slavnostně bylo otevřeno v létě roku 2010. Několik týdnů pracovalo v obci šest mladých sochařek v rámci premiérového ročníku Sympozia Sporck. Z pískovce tvořily absolventky kamenické školy v Hořicích díla inspirovaná rozkvětem regionu v době hraběte Šporka.

Kaplička sv. Františka pod Erlebachovou boudou

Nad Špindlerovým Mlýnem stojí půvabná kaplička v nádherném místě se skvělým výhledem do srdce Krkonoš.
Obnovená byla r. 2014. Určitě doporučuji k zastavení. Vedle kaple leží kámen připomínající myšleku sv.Františka
zprostředkovat lidem betlémský výjev narození Krista Ježíše. Souř. 11 "50°75'85,036"",15°63'44,269"

Trutnovsko

Kaplička sv. Františka

 V nádherném místě se skvělým výhledem v srdci Krkonoš. 

Trutnovsko

Kaplička sv. Františka

Určitě doporučuji k zastavení.

Trutnovsko

Kaplička sv. Františka

Nad Špindleroým Mlýnem stojí půvabná kaplička
na nádherném místě se skvělým výhledem v srdci Krkonoš. Určitě doporučuji k zastavení.

Památce obětí válek

Pomník Tanec smrti stojící opět v trutnovském parku. Od září 2017 opět připomíná 334 trutnovských občanů padlých v první světové válce. Zhotovil jej Emil Schwantner roku 1932. V r. 1942 byl nacisty válečně spotřebován. V r. 2017 jej město dle dobových fotografií obnovilo prostřednicvím sochařky Pauliny Skavové.

Adresa

Trutnov 
541 01

Kontakt

Email: trutnovsko.net 
Phone: 
Fax: 

Links

Trutnovsko.net
Trutnovsko G+ 
..........................

How to develop your own site - More here