html5 templates


Novinky webu

Novinky nahlédneš níže, roluj obrazovku.

DolníAlbeřice

Dolní Albeřice
Drobná památka představující význam neposkvrněného početí Panny Marie.

Mobirise

VLČICE
Vlčice - kříž pískovcový liliový v zatáčce na stráni u silnice v odbočce pod Břečštejnem. Nedávno zrestaurovaný. N 50°34.86260', E 15°49.74517'

Mobirise


TRUTNOV ul. Kryblická
Drobné památky čtnácti svatých pomocníků nejsou v naši oblasti ojedinělé. Dosud jich lze v obcích našeho okresu spatřit dostatek. Jedna i když né v celistvosti se dochovala v ul. Kryblická. V opěrné zdi je vsazen asi 1m vysoký kříž nesoucí letopočty 1830 a 1832. V Křížení ramen byl bronzový medailon s reliéfy 14 svatých pomocníků. Kolem byl věneček. Koncem padesátých let 20 st. zůstala zachovánajiž jen součsná podoba.  Úcta k těmto světcům k nám pronikla z Porýní ve 14. století v období kdy z rozvojem námořní plavby se po Evropě počaly šířit epidemie. Důvěru k svatým umocnilo rčení: "když je nouze nejvyšší Boží pomoc nejbližší".
Světci:
Akátius (Acacius), Barbora, Blažej, Kateřina Alexandrijská, Kryštof, Cyriak (Kyriak) Diviš (Dionýsius), Erasmus, Eustach, Jiří, Jiljí, Markéta Antiochijská, Pantaleon (Panteleimon), Vít.

Mobirise


ÚPICE - ul. Puškynova u čp 248 trojdípný pomníček se sousoším korunování p.Marie z r. 1896. Spodní díl s textem. Tato socha je postavena ke cti a chválen Boží od manželů Vincence a Marie Seidlových z Úpice roku 1896. Střední díl má ve výklenku sv. Josefa s děcek na ruce. Jméno tvůrce J. Matouš

Stanovice Lom svatého Klimenta ( foto z  24.10. 2017)

Místo které nebylo mnoho známé. Jen pár skal v mapě o něm referovalo. Opět se stává táhlem místem pro milovníky umění a historie. Slavnostně bylo otevřeno v létě roku 2010. Několik týdnů pracovalo v obci šest mladých sochařek v rámci premiérového ročníku Sympozia Sporck. Z pískovce tvořily absolventky kamenické školy v Hořicích díla inspirovaná rozkvětem regionu v době hraběte Šporka.

Kaplička sv. Františka pod Erlebachovou boudou

Nad Špindlerovým Mlýnem stojí půvabná kaplička v nádherném místě se skvělým výhledem do srdce Krkonoš.
Obnovená byla r. 2014. Určitě doporučuji k zastavení. Vedle kaple leží kámen připomínající myšleku sv.Františka
zprostředkovat lidem betlémský výjev narození Krista Ježíše. Souř. 11 "50°75'85,036"",15°63'44,269"

Trutnovsko

Kaplička sv. Františka

 V nádherném místě se skvělým výhledem v srdci Krkonoš. 

Trutnovsko

Kaplička sv. Františka

Určitě doporučuji k zastavení.

Trutnovsko

Kaplička sv. Františka

Nad Špindleroým Mlýnem stojí půvabná kaplička
na nádherném místě se skvělým výhledem v srdci Krkonoš. Určitě doporučuji k zastavení.

Památce obětí válek

Pomník Tanec smrti stojící opět v trutnovském parku. Od září 2017 opět připomíná 334 trutnovských občanů padlých v první světové válce. Zhotovil jej Emil Schwantner roku 1932. V r. 1942 byl nacisty válečně spotřebován. V r. 2017 jej město dle dobových fotografií obnovilo prostřednicvím sochařky Pauliny Skavové.

Adresa

Trutnov 
541 01

Kontakt

Email: trutnovsko.net 
Phone: 
Fax: 

Links

Trutnovsko.net
Trutnovsko G+ 
..........................