Dokumenty

                                 Občanského fóra Trutnov a Občanské komise                                             

Dokumenty  Občanského fóra
Oficielní dokumenty
Programové prohlášení OF - Co chceme
Provolání kardinála Františka Tomáška
Organizační řád OF
Program OF Trutnov
Služební řád a hospodaření v OF
Ústavní zákon z 23.1.1989 o odvolání poslanců zastupitelských sboru a volbě nových poslanců národních výborů

 

Mluvčí Občanského fóra

Prozatímní aktivisté OF 

Mluvčí OF Trutnov
Mluvčí Občanského fóra okresu Trutnov
Seznam OF a stávkových výborů
Návrh na obsazení funkcí předsedů komisí městského národního výboru
Přehled sekcí OF a jejich vedoucích


Zápisy z jednání OF

Zápisy z jednání OF od 10.12.1989 do  21.2.1990

Stanovisko OF z 3.5.1990  k majetku KSČ

Stanovisko OF z 31.10.1990 k účasti ve Sdružení polických stran a hnutí

Návrh z 23.12.1989 na složení nové radu MěNV
Návrh z 23.12.1989 na složení nové radu ONV


Osobní poznámky z jednání OF a činnosti OF

Jak to bylo - události a vznik OF Trutnov

Z jednání od  22.11.1989  do 1.7.1989

Prvá jednání 24.11.1989 s předsedou MěNV a tajemnicí OV KSČ

Poznámky k práci OF

Sbírka na Rumunsku 29.12.1989
Z jednání 25.2.1990 ve složení novéno pléna MěNV

Kulatý Stůl
Při přechodu k svobodným volbám postupně docházelo k utváření různých politických proudů uvnitř OF, a zejména k soutěži politických stran a hnutí. Novou platformou výměny názorů na rovný přístup k prvým svobodným volbám se staly tzv. kulaté stoly.

Od kulatého stolu občanům 26.3.1990

Poslední setkání kulatého stolu 25.5.1990

Činnost Sdružení politických stran a hnutí (SPSaH)
Po parlamentních a komunálních volbách 1990 kulaté stoly ztratily na důvěře a před prvým jednáním nově zvoleného zastupitelstva města se jednání politických stran odbývala v ustaveném SPSaH. Činnost tohoto uskupení byla kratičká do doby než si nově zvolení zastupitelé svoji práci osvojili.

zápis z jednání SPSaH 19901129

prohlášení SPSaH 19910506


Zpravodaj OF a plakáty z akcí

Prvý Zpravodaj OF z 7.1.1990

plakátek z 6.12.1989
plakátek z 8.12.1989
plakátek z 11.12.1989
plakátek z 25.12.1989
plakátek z 29.12.1989
plakátek z 3.3.1991

 
Dokumenty  Občanské komise
Zprávy z kongresů OK 1991-93
Prvé setkání zástupců politických stran, které vedlo k ustavení kontrolní komise nad činnosti bývalých pracovníků StB i v okrese Trutnov se uskutečnilo 8.2.1990. Občanské komise v resortu ministerstva vnitra poté vznikly z rozkazu ministra vnitra č.94 ze dne 14.září 1990.  Občanské komise okresu Trutnov se prvý rok scházela 1x za 14 dnů. Později nepravidelně dle potřeby.
 
 

Domů

Dokumenty

Kontakt

Zpět

Dokumenty

Odkazy

< Předchozí stránka

 

Další stránka >