Putování trutnovským okresem Výletové trasy Lokality DomuPo stisku oblasti (modrá nebo červená) - fotogalerie z trasy.

 Po stisku popisu trasy bližší podrobnosti ve formátu PDF.  

 

Oblast:1 Horka u St.Paky →  Borovnice - Na Mýtě Čistá u Horek

Popis trasy č.01a        Za hezkou přírodou přes sousední okres (8km)

  Vyjížďku začínáme v na Horekách u St.Paky odkud je nádherný rozhled na hřebeny Krkonoš. Na odbočce k Vrchlabí si povšimneme letitého rozcestníku. U konce obce odbočíme směr Borovnice. Po 2km jsme na křižovatce na Pecku v místě zvaném Na Mýtě u sochy Jana Nepomuckého. Díváme-lise na sochu po pravé ruce je les s potokem Zlatnice nalezištěm polodrahokamů a poutním místem. Do Čisté projdeme z poloviny stejnou cestou po NS Krkonošská vyhlídka po končíme v Čiste.

                Mapy.cz         Doprava: na kole a pěšky

               

Oblast:2    Bílá Třemešná → Dolní Brusnice → Horní Brusnice → Zvičina → Třebihošť → Zvičina Lázně

   Popis trasy č.  02a     Dvorskem za J.A.Komenským a po krásných a dalekých výhledech.  (20km)

Začneme projížďkou v Bílé Třemešné a vyrazíme na Dolní Brusnici a dál k Horní Brusnici. Zde si u kostela prohlídneme staré hřbitovní náhrobky. Na křižovatce odbočíme na Pecku a  stejným směrem i na Zvičinu. K ní stoupáme příkře do kopce. Za výstup jsme odměněni nádhernou vyhlídkou z Raisovy rozhledny. Odtud sjedeme od Třebihoště. Po jeho průjezdu odbočíme k Bílé Třemešné, avšak jen na křižovatku v polích. Zde navážeme na turistickou cestu k vrcholu Perné pod kterou je osada Zvičina Lázně s koupalištěm, rekreačními a restauračními objekty. Po oddechu sjedeme do Bílé Třemešné.

               Mapy.cz             Doprava: na kole a pěšky

               


Oblast: 3  Debrné →Mostek →Borovnička →Borovnice u Staré Paky Zadní Mostk         

Popis trasy č.    03a  Obcemi na západním okraji Dvorska.  (22km)
 

V Debrném za Novými Zámky začíná stoupání na Mostek. Po sjezdu do Mostku odbočíme vpravo na Borovničku, ve které stojí za zhlédnutí novogotická kaple i mnohé další drobné památky. Dál po silnici se dostaneme do Borovnice na jejím okraji nás vítá socha P.Marie matky od  Novopackého A.Suchardy. Po projížďce obcí se vrátíme do Mostku a vystoupáme na Zadní Mostek. Odtud nás čeká prudký sjezd do Dolní Olešnice.             
                                           Mapy.cz            Doprava: na kole

              
Oblast:4  Žireč → Hřibojedy →  Litíč → Nouzov → Hvězda → Libotov → Lipnice

 Popis trasy č. 04a Okruh  obcemi na jihovýchodě Dvorska a Braunův Betlém (14 km).
V Žirči na obecní silnici u sousoší Boží trojice odbočíme na Hřibojedy. Za železniční zastávkou Žireč cca 300m je několik cest do lesa vedoucích k Braunovu skalnímu Betlému. Od Betléma zpět k silnici a vystoupat do Hřibojed odkud je dobrý rozhled po kraji. Za Hřibojedy odbočíme na Litíč zde je nejvýznačnější památkou kostel stranou obce. Po projetí osadou Nouzov se vrátíme kousek zpět k odbočce na Hvězdě. Za Malými Hřibojedy je polní cesta na Libotov. Odtud je to do Lipnice již jen z kopce a na nádraží do Dvora Králové jen kousek.

                  Mapy.cz                Doprava: na kole


Oblast:5     Zábřezí → Bílé Poličany → Lhotka → Velký Vřešťov → Lanžov → Doubravice → Zálesí

Popis trasy č. 05a     Na koupání do Vřeštova ( 16,5 km)

  Ze Zábřezí do Bílých Políčan využijeme cyklotrasu. Za podívanou tu stojí exteriéry areálu zámku s řadou dochovaných hospodářských budov. Než se dostaneme do Velkého Vřešťova k rybníku projedeme obcí Lhota s drobnou památkou u cesty. Ve Vřešťově si povšimneme pranýře na návsi poblíž kostela. Po osvěžení v rybníku se zázemím kempu projedeme Lanžovem na Doubravici. Za ní nás čeká stoupání do osady Zálesí. Odtud je to již na nádraží do Dvora Králové jen kousek a z kopce.

                Mapy.cz          Doprava: na kole


Oblast:6    Velichovky → Vilantice → Chotěborky → Sedlec → Miřejov→ Lanžov → Dubenec  

  Popis trasy č. 06a  Z lázní Velichovky na pranýř v Lanžově (14,5 km).
Zahájíme ve Velichovkách projížďkou lázněmi a historickou části obce. Pokračovat budeme po silnici na Vilantice ve kterých odbočíme vlevo do roztomilé malé obce Chotěborky s řadou památek. Vrátíme se zpět do Vilantic a odbočíme vlevo na Sedlec, kde je na návsi soustředěných několik drobných památek. Pokračujeme na Lanžov obec s význačnou historickou památkou. Z Lanžova vystoupáme kolem hřbitova. Na vrcholu v dálce již vidíme širokou báň dubeneckého kostela.

Mapy.cz                Doprava: na kole


Oblast:7 Nové Kocbeře → Nové Záboří → Záboří → Komárov →Bukovina→Huntířov→Kocléřov→Hájemství→Starobucké  Debrné        

  Popis trasy č. 07a  Projížďka obcemi Lesa království.
Vyjedeme z obce Nové Kocbeře nad továrnou a budeme pokračovat dál na západ po cyklotrase do Nového Záboří. Odtud do Záboří vede neznačená asi 1km dlouhá cesta. Zde se již dostaneme na silnici s asfaltovým povrchem vedoucí do Komárova. Na křižovatce v Komárově odbočíme vpravo a po necelém 1km již vjíždíme do obce Bukovina, která je stavebně spojena s Huntířovem. V Huntířově si povšimneme novogotického kostela před nimž je vsazený smírčí kříž. Od něho se mírným dostáváme stoupáním do Koclířova. Po průjezdu zatáčkou kolem kostela již vidíme silniční odbočku na Hájenství. Na půl cestě Kocléřov → Hájenství je v lese skrytý poutní areál. Upozorní na něho autobusová zastávka. Při přímém pokračování po silnice se dostaneme do Hájenství a Starobuckéhodebrného obklopených lesem. Obce nabízejí řadu procházkových cestiček ticho a vůni královského lesa.

                  Mapy.cz          Doprava: na kole 


Oblast:8Nová Podharť → Dvůr Králové nad Labem → Verdek → Těšnov

  Popis trasy č. 08a  Za mistrem J.Husem a k romantické vodní přehradě.
 Novou Podharťí projíždíme po silnici Trutnov - Dvůr Kr. Dvůr Králové je královské věnné město s mnoha památkami, o které je pečováno. Do Verdeku  odbočíme za kostelem kolem restaurace na Karlově. Před mateřskou školou ve Verdeku stojí socha mistra Jana Husa  snad jediná na veřejném prostranství v našem okrese. Po výjezdu z obce po 2km je v vlevo lese silniční odbočka na Těšnovskou přehradu v Lese království. Nejromantičtější přehradu v republice.

                      Mapy.cz    Doprava: na kole a pěšky


Oblast:9    Kocbeře → Ferdinandov → Choustníkovo Hradiště → Dolní Vlčkovice → Horní Vlčkovice → Nová Ves              
  Popis trasy č. 09a     Projížďka přírodou (21 km)

 Z Kocbeře do Ferdinandova  dojedeme  po cyklistické stezce. Cestou by bylo škoda minout zajímavý smírčí kříž. Z osady Ferdinandov se starobylou zbojnicí projedeme do blízkého Choustníkova Hradiště, do kterého vjedeme poblíž bývalého hradiště. Z Choustníkova Hradiště vyjedeme u kostela a odbočíme vlevo směrem na Jaroměř, za Ch. Hradištěm opět vlevo do Vlčkovic v Podkrkonoší. Na zpáteční cestě po levé straně ve stoupání na Kocbeře leží mezi poli osada Nová Ves, která má na návsi pár zajímavostí.

                  Mapy.cz                Doprava: na kole

 

Oblast:10     Dvůr Králové → Žirečskápodstráň → Žireč → Stanovice → Kuks → Kašov

Popis trasy č. 10a   Procházka obcemi s nejbohatším výskytem památek.
 Začneme ve  Dvore Králové odtud do Žireč, kterou by bylo škoda si neprojet zejména kolem býv. kláštera s kostelem. U sousoší Boží trojice při obecní silnici budeme pokračovat rovně do blízkých Stanovic a kolem býv. mlýna do Kuksu. Prohlídka Kuksu si vyžádá jistě nejméně 2hodiny (zámecké schodiště, řada soch před byv. hospitálem s kostelem, zahrady, prohlídka vnitřních prostor). Zbude-li nám ještě čas můžeme se po modré  tur. a cyklistické stezce vypravit do Kašova. Odkud jsou pěkné výhledy. Celodenní výlet. Musíme se někdy vráti a navšívit i Braunův betlém a Cestu příběh utrpení a naděje u Stanovic.

          Mapy.cz                Doprava: na kole  


Oblast:11           Hajnice → Horní Žďár  → Kohoutov → Kladruby    

Popis trasy č. 11a  Na projížďku obcemi a osadami se zachovalou dřevěnou architekturou.
Přijedeme do Hajnice  poblíž jejího středu z odbočky nad Novým Rokytníkem. Při vjezdu od obce odbočíme vlevo. Hajnice nás zaujme uskupením domků, roubenkou u kostela i řadou drobných památek. Dál se vypravíme přes Liščí vrch s vysílaček na který nás čeká značné stoupaní zde nás překvapí  ukrytá osada Hjnička. Odtud sjedeme do Kohoutova a po 1km dostaneme jeho části Kladrub.

                                                  Mapy.cz       Doprava: na horském kole 

      

Oblast:   12       Studenec (u TU) → Hajnice - Kýje - Mravenčí Domky → Nesytá → Vyhnánov → Běluň → Kohoutov               

 Popis trasy č. 12a  Projížďka obcemi a osadami se zachovalo dřevěnou architekturou a řadou drobných památek.

  Projížďku začínáme ve Studenci u Trutnova odtud do  Hajnice-Kýje a Nesytu. Zde se vydáme 1km  po silnici  na ní nesmíme přehlédnou odbočku k do osady Mravenčí Domky s množstvím roubenek. Vrátíme se do blízké Nesyty můžeme i polňačkou, kde je rozbočení silnice do Hořiček i Kohoutova. My se vydáme na Vyhnánov - Kohoutov. Těsně před obcí Vyhnánov odbočíme vlevo do na Lesní cestu kterou sjedeme do Běluně. Ač to celoročně nevypadá za časného jara osadou protéká dosti divoká voda. 

                                                  Mapy.cz    Doprava: na kole  

            

Oblast:  13 Staré Buky  → Dolní Žďár → Dubový Dvůr → Horní Žďár
Popis trasy č. 13a    Projížďka tichými obcemi a přírodou. 
Začínáme na křižovatce v Dolních St. Bukách projedeme pod kostelem a kolem býv. zámku v Prostředních St. Bukách Za mimi začne mírné stoupání na Dolní Žďár. Zde pod kostelem  asi 300 m je odbočka na polní neznačenou cestu do osady Dubový Dvůr, přes kterou již vede modrá značená  tur. cesta. Po této cestě lze dojet až do Nového Záboří my však z ní odbočíme na neznačenou cestu do obce Horní Žďár - Výšinka, kde vyjdeme u Restaurace na silnici Trutnov  - Dvůr Králové. 

                                                  Mapy.cz          Doprava: na kole

 

Oblast:   14   Vlčice → Čermná → Chotěvice → Kateřina → Pilníkov

 Popis trasy č. 14a      Projížďka přírodou (23 km)
 
Ve Vlčicích u kostela odbočíme kolem sochy Jana Nepomuckého polní cestu na Čermnou obec s původní dřevěnou architekturou. Průjezdem celou obcí se dostaneme na odbočku do Chotěvic ve kterých je několik drobných zajímavých památek. Ke konci obce proti restauraci je odbočka k býv. osadě Kateřina nyní rekreačnímu zařízení s vyjížďkou na velbloudech. Z vrcholu je nádherný výhled na celé Krkonoše. Z Kateřiny se vydáme k blízké osadě Nové Domy kde odbočíme na Pilníkov do kterého se dostaneme táhlým sjezdem. Cestou mineme nový větrák (větrnou elekrtrárnuu) .  Celodenní výlet.        

                                Mapy.cz         Doprava: na kole         

                 

Oblast:   14     Peklo → Vlčice → Horní Vlčice → Hertvíkovice

Popis trasy č. 14b    Vyjížďka s nádhernými přírodními scenériemi.
Projížďku začínáme v příměstské rekreační oblasti Peklo u Trutnova s několika rybníky. Odtud do Vlčic, kde po vjezdu do obce odbočíme u kapličky na Horní Vlčice, kterými projedeme pod zříceninou hrádku. Na rozcestí pod zříceninou se odbočí vlevo a po tur. cestě přes pastviny  vystoupáme na vrch Liška a po sjezdu na si budeme hlídat odbočku k Javorníku, která nás dovedena silnici do Hertvíkovic a Ml.Buků.
            

                           Mapy.cz    Doprava: na kole 

      

Oblast:   15    Horní Maršov → Temný Důl → Dolní Albeřice → Horní Albeřice   
Popis trasy č. 15a
Z Aichelburgského hrádku v Maršově do Albeřic.
Vycházka začíná v Hor.
Maršově u starého kostela se hřbitovem. Odtud sejdem k zámku ve středu obce a odbočíme na Temný Důl k Veselému výletu. Zde si lze půjčit klíče od blízkého hrádku Aichelburgu. Potom zpět a v Maršově po značené silnici s omezeným provozem si projít Dolní Albeřice a Horní Albeřice u konci silnice jsou Albeřické jeskyně. Po turist. červené cestě lze vystoupat na hřeben odkud jsou pěkné výhledy po Krkonoších do Polska.

                                                Mapy.cz                            Doprava: na kole


Oblast:  16    Temný Důl → Dolní Lysečiny → Horní Lysečiny               
Popis trasy č. 16a  Dominantou Dolních Lysečin je cukrová homole z doby ledové. Nevěříte ? (18 km)
Dříve než v H.Maršově vyjdeme směr Dol.Lysečiny a Horní Lysečiny můžeme  navštívit památnou kapličku v Temném Dole. Na kole to tam  nejde. Až budeme procházet Dolní Lysečiny povšimneme si za odbočkou na Horní Lysečiny kámen v podobě cukrové homole,  pozůstatku doby ledové Asi 1km před boudou H. Lysečiny projdeme kolem pěkně vymalované kapličky Božího narození Zkončíme v H. Maršově u jeskyně Trucovna.

                                    Mapy.cz       Doprava: bus a pěšky, na tur.kole


Oblast:   17         Velká Úpa → Pec pod Sněžkou           
Popis trasy č. 17a 
Z Velké Úpy Javořím dolem do Pece (9km).

Busem do Velké Úpy ke kostelu dále pěšky po turist. okruhu kolem Javořího dolu do Pece. Před odbočkou na Javoří důl si kousíček odbočíme ke kapličce vzdálené cca 300m od mostu přes Úpu.

                                                Mapy.cz                Doprava: bus a pěšky


Oblast:   18         Dolní Malá Úpa → Horní Malá Úpa        
Popis trasy č. 18a  
Ze Spáleného Mlýna na Pomezní Boudy (5km).

Busem do Dolní Malé Úpy - Spálený Mlýn. Dále pěšky kolem nejvýše položeného kostela v  ČR a kolem horského hřbitůvku  v Dolní Malé Úpě dál na Horní Malou Úpu - Pomezní Boudy.  Zpět Bus. V opačném směru je cesta méně náročná.

                                                Mapy.cz            Doprava: bus a pěšky   


Oblast:   19         Bystřice → Sklenářovice → Svoboda 
Popis trasy č. 19a 
Sklenářovický starý most a pozůstatky zlatých dolů(14km).

Z Bystřice do Sklenářovic po  vojenské  cestě  kolem  sejfů,  pozůstatků po dolování zlata, cestou mineme malovanou ochrannou kapličku, pokračujeme na Rýchorskou boudu a zpět po Růženčině cestě do Svobody na hor.kole nebo vlakem a pěšky.

                  Mapy.cz    Doprava: vlakem a pěšky či hor. kole


Oblast:19  Ml.Buky → Sejfy → Antonínovo Údolí → Nový Svět →Dol.Maršov

Popis trasy č. 19b     Přírodou Rýchor (5km).
U vlakové zastávky v Ml. Bukách odbočit na silnici do Dol.Sejfů kde se lze navštívit koupaliště. Cesta pokračuje dále do Hor.Sejfů a Antonínova Údolí. Zde za hotelem odbočit vlevo a po neznačené cestě přejít na Růženčinu cestu ze které se odbočí na neznačenou cestu do Nového Světa a vyjde se v Dol. Maršov proti prodejně Rýchorka.

                        Mapy.cz   Doprava: vlakem, pěšky či hor. kole  

                         
Oblast:   20         Kalná Voda → Mladé Buky → Hertvíkovice → Javorník

Popis trasy č. 20a      Nádherná projížďka za časného jara.

 Z Kalné Vody po silnici středem obce Mladé Buky kde můžeme navštívit bobovou dráhu za ní odbočit na Vrchlabí nezapomeneme navštívit Hrádeček - Břečštejn. Vrátíme se zpět k silnici a pokračujeme přes Hertvíkovice dál na  Javorník. Ten nás překvapí nádhernou přírodou a množstvím drobných památek.
                                           Mapy.cz         Doprava: na hor. kole  

  

Oblast:  21  Dolní Maršov → Svoboda nad Úpou → Mladé Buky    

 Popis trasy č. 21a   Přírodou kolem Svobody.

Procházkou z Dolního Maršova do Ml Buků. Ve Svobodě za kostelem po  turistické cestě na Janský vrch a Mladé Buky k busu či vlaku. Cestou mineme lesní hřbitov v D. Maršově a pamětní desku Prospera Pietta, kterého císař povýšil r. 1898  spolu s udělením zlatého záslužného kříže, do šlechtického stavu s přídomkem von Rivage. .

                                            Mapy.cz             Doprava: bus a pěšky


Oblast:   21  Janské Lázně → Černá Hora → Hofmanovy boudy → Černá hora

Popis trasy č. 21b      Na Černou horu k rašeliništi a vysilači (15,5km). 

Z Janských Lázní  vystoupáme k Hoffmanovy boudě kde je nová Stezka korunami stromů odtud na Černou horu. Zde se projdeme po tzv. Václaváku a zajdeme k rašeliništi. Dolu sjedeme lanovkou případně na kole.


                                    Mapy.cz         Doprava: bus, pěšky nebo  hor. kole   


Oblast:   22        Horní Staré Město → Babí → Prkenný Důl               
Popis trasy č. 22a    
Za pevnostním opevněním na Stachelberg.

Z Horního St. Města kolem zříceniny Rechenburg. přes Babí k pevnosti Stachelberg nad Babím dál kolem zaniklé obce Vernířov do Prkenného Dolu.


               Mapy.cz         Doprava: pěšky či hor. kole  


Oblast:   22        Dolní Staré Město → Nové Dvory → Čapkova bouda → Babí

Popis trasy č. 22b      Lesní cestou z Trutnova nad Babí.

 Z Dolního St. Města po Cestě bří Čapků přes Zámecký vrch kolem Rechenburku nad Babí.

               Mapy.cz       Doprava: pěšky, na kole nebo běžkách


Oblast:   23        Voletiny → Libeč → Debrné u Trutnova

Popis trasy č. 23a     Nevelký okruh příměstskými obcemi Trutnova.
V obcích Voletiny a Libeč několik drobných památek.

Debrné:  Obec mizející v zapomnění a odkalovací nádrži.


       Mapy.cz   Doprava: pěšky, kole


Oblast:   23         Trutnov → Nové Dvory → Voletiny
Popis trasy č. 23b   Lehká procházka (8,5km) pro trutnováky na podzimní nedělí  odpoledne. Do Nových Dvorů u Trutnova kolem Čapkovy boudy do Voletin a Poříčí k MHD či vlaku.

                                          Mapy.cz     Doprava: pěšky  


Oblast:  24       Poříčí → Lhota → Bezděkov → Slavětín → Radvanice
Popis trasy č. 24a
   Projížďka obnovujícími se obcemi z hlubokého zapomnění
(10,5km).
Po turistických cestách z Poříčí do Lhoty, Bezděkova  a lesem kolem pevností do Slavětína a Radvanic.

                                                  Mapy.cz                         Doprava: na kole

 

Oblast:   25      Starý Rokytník → Radeč → Střítěž → Nový Rokytník (30km)
Popis trasy č. 25a   Kolem Trutnova za pomníčky z Prusko-rakouské války 1866. Projížďka obcemi s mnoha drobnými památkami včetně pomníčků z Prusko-rakouské války 1866.

                                                  Mapy.cz             Doprava: na kole 


Oblast:   26          Bojiště → Dolce → Oblanov → Volanov

Popis trasy č. 26a      Příměstskými obcemi Trutnova (7km)

Nevelký okruh příměstskými částěmi: Bojiště, Dolce, Oblanov Volanov, V obcích několik drobných památek.

                                               Mapy.cz       Doprava: na kole nebo pěškyOblast:   27        Trutnov               
Popis trasy
č. 27a
Procházky městem: náměstí, kostel, park s památkami na boje 1866 a býv. evangelickým kostelem.


                                                  Mapy.cz          Doprava:  pěšky 


Oblast:   28       Žacléř → Lampertice → Křenov
Popis trasy č. 28a   K výletovému okruhu Žacléř, Lampertice, Křenov
(33km)

Vrazíme z Horního St. Města přes Babí v Prkeném Dole obbočíme na Křenov. V Bernarticích otočíme na Žacléř o přez Babí dokončíme.


                                        Mapy.cz      Doprava: na kole


Oblast:  28   Žacléř → Bobr → Růžový palouček → Černá Voda → Královec
Popis trasy č.
28b
 
Pěkná výletová trasa osadami pod Rýchorským hřbetem (12km).

V Žacléři kolem porcelánky na Bobr a dál k Černé Vodě. Před ní však nesníme minout odbočku na Růžový palouček odtud se vrátíme zpět a pokračujeme na Černou Vodu a Královec. Vycházka nás zaujme zejména za pozdního jara a nebo na podzim.

                       Mapy.cz     Doprava: bus, vlak a pěšky i na kole

 

Oblast:   28        Královec →  Královecký Špičák → Vrchová

Popis trasy č. 28c   Po turistické cestě kolem lomu na vrchol Špičáku (11 km)
Za příznivé viditelnosti pěkné vyhlídkové místo. Do osady Vrchová ležící
po Špičákem se odsud dostaneme pouze po neznačené cestě.

                             Mapy.cz               Doprava: vlak a pěšky  


Oblast: 29 Zlatá Olešnice → Rybníček → Bečkov → Bernartice u Trutnova

Popis trasyč. 29a Nádherná projížďka krajinou pod Královeckým Špičákem (24km).

Před Libčem odbočíme vpravo a nad bývalou obcí Debrné projedeme lesní cestou k staré hornické osadě Rybníčky. Odtud sjedem k rereační osaděBečkov a zpět kolem šestiboké kapličky do Bernartic.
         

         Mapy.cz             Doprava:  na kole  


Oblast:  30   Bohuslavice → Markoušovice → Malé Svatoňovice → Velké

 Svatoňovice  

Popis trasy č. 30a    Procházka po hřebenu Jestřebích hor (14km).
Od autobusu v Bohuslavicích  po tur.cestě do Markoušovic a na Paseky,  dál kolem Žaltmanu na M.Svatoňovice kde se připojíme na tur.cestu do V.Svatoňovice k vlaku.


               Mapy.cz               Doprava:  na kole    Oblast:   31          Odolov → Petrovice Strážkovice

Popis trasy č. 31a     Vycházkový okruh bývalými hornickými osadami a po stezce s mnoha pevnostmi kudy vedla protektorátní hranice. V Odolově po Panské cestě kolem kapličky do Petrovic.

                                              Mapy.cz                Doprava: autem a pěšky


Oblast:  32 Úpice → Zálesí → Batňovice → Rtyně v Podkrkonoší → Horní Kostelec → Bohdašín(9km)

Popis trasy č. 32a     Procházka obcemi pod Jestřebími horami ze strany Malých Svatoňovic (9km).
Cesta, kterou se nyní vydáme vede převážně středem obce, jinak bychom minuli architektonické památky. Začneme v Úpici u Čapkova domu na bus. nádraží. Pokračujeme na tur. cestě Batňovice-Zálesí ke kostelu. Dále po silnici na Rtyni, kde shlédneme historický střed obce s rychtou a kostel se zvoničkou a sejdeme dolu na křižovatku na Hronov, kde po silnici pokračujeme k Hornímu Kostelci a Bohdašínu.

                                                  Mapy.cz          Doprava: autem a pěšky


Oblast:  32     Suchovršice → Úpice → Kvíčala → Sedmidomí → Čížkovy kameny → Lhota   

Popis trasy č. 32b    Od úpských lávek na Čížkovy kameny (9,4km).
V Suchovršicích shlédneme zastřešené lávky přes Úpu a zvoničku a další drobné památky. Zajedeme do Úpice kde odbočíme na Kvíčalu. Zde přejdeme na Horní Panskou cestu (žlutá), která prochází pěkným zvlněným terénem s nádhernými krajinnými scénami.

                                             Mapy.cz      Doprava: vlakem a pěšky


Oblast:   33   Havlovice nad Úpou → Libňatov → Maršov u Úpice

Popis trasy č. 33a   Za vesnickými chalupami Úpicka (8km).
 Lidové stavby, památné zvoničky, řada drobných památek.

                                                  Mapy.cz                Doprava: na kole


Oblast:   34  Petříkovice → Janský vrch → Chvaleč → Krupná hora

Popis trasy č. 34a     Po  hranici s Polskem za karbonskými pískovci (9km).
Od železniční stanice Chvaleč na Krupnou horu kde je zachovaná křížová cest. Stejnou cestou zpět a pokračujem do  Petříkovic k hraniční závoře od které je kousek zřícenině kostela. Poté příkře do stráně po st. hranici na Janský vrch a dál na karbonské pískovce.

              Mapy.cz         Doprava: vlakem a pěšky


Oblast: 34  Radvanice v Čechách → Horní Verneřovice → Dolní Verneřovice → Vápenka

Popis trasy č. 34b    Pod Jestřebími horami ze strany od Radvanic
Jedeme-li na kole můžeme zvolit lesní cyklostezku na úpatí Jestřebých hor. Začíná poblíž kostela v Radvanicích. Projet okruhem na Jívku přes Stárkov, nebo  po silnici Radvanice, Horní Verneřovice, Dolní Verneřovice, Vápenka. Cestou vidíme řadu prostých lidových chalup a drobných památek.

          Mapy.cz       Doprava: vlakem a pěšky, nebo na kole


Oblast:  35   Hodkovice → Adršpach → Křížový vrch
Popis trasy č. 35a    Kolem  Adršpašského skalního města 12km.
Procházka obcí, Hodkovice. Poté navázat na turistickou cestu kolem pramene Metuje do Adršpachu a kolem zámku Adršpach na Křížový vrch a vrch Kopeček kde je zřícenina kostela Panny Marie. Celodenní výlet.

                                       Mapy.cz                 Doprava: vlakem a pěšky


Oblast:   35    Janovice → pod Čapím vrchem  → Skály → Hvězda

Popis trasy č. 35b Do Teplického skalního města (24km)
Procházka obcí Janovice, poté navázat na turistickou cestu na Čapí vrch, Skály a skalním městem ke kapličce na Hvězdě. Sejet do Teplic. Celodenní výlet.

              
                                     Mapy.cz             Doprava: na kole a vlakemOblast:   36 Vestřev  → Dolní Olešnice → Horní Olešnice → Dolní Kalná

Popis trasy č.36a   Za českými granáty a polodrahokamy (8,5km)
Vestřev - za zámečkem
Nové zámky pokračováním cesty se dostaneme kolem rýžoviště granátů do Dolní Olešnice s kostelem reprezentující význačnou památku české renesance. Projedeme  Horní Olešnici a na okraji okresu leží pěkná obec Dolní Kalná s řadou větších i drobných památek. Nad obcí je vrch s planinou Rovně s výskytem polodrahokamů.                             

Mapy.cz          Doprava: na kole     


Oblast:   37    Hostinné → Prosečné  

Popis trasy č. 37a    Památky Hostinného. (5 km)

Klášterní areál, náměstí s radnicí, kostel, kaplička u léčebny za kterou pokračuje silnice dál na  Lánov, Vrchlabí a Procečné.

                                               Mapy.cz    Doprava:  na kole


Oblast:   37      Hostinné → Na staré cestě → Zemská cesta


Popis trasy č. 37b   Starou Zemskou cestou (7,3km).

Výchozí místo Hostinné po červené na Starou cestu směr Dolní Olešnice. Na vrcholu kopce pokračujeme po Staré cestě na Horní Kalnou kolem Poštovního dvora. Sjdeme dolu do Klášterské Lhoty k vlaku. Po celé trase jsou nádherné rozhledy na Krkonoše.

                                                 Mapy.cz                Doprava: pěšky


Oblast:   38    Hostinné → Slemeno → Ždírnice

Popis trasy č. 38a  Za romantikou do kopce z kopce(11,5km)

Z Hostinného přes Slemeno do Ždirnice. Z Hostinného  vyjedeme směrem na Vrchlabí, kde za železničním přejezdem odbočíme vlevo a vystoupáme na Slemenský kopec místa pěkných rozhledů. Odtud jedeme do Slemena, kde nalezneme několik drobných památek. Na silnici Hostinné - Nová Paka je poblíž Hor. Olešnice odbočka na Ždírnici. Ve Ždirnici projedeme několika jejími částmi a okruhem kolem Ždireckého potoka se vrátíme přes Horní Olešnice do Dolní Olešnice, kde po turistické cestě se vrátíme do Hostinného.

                                                 Mapy.cz                 Doprava: na kole


Oblast: 39 Arnultovice→Rudník u Vrchlabí →Fořt→Lázně Fořt→Terezín

Popis trasy č. 39a  Rudnický okruh za zapomenutými zámky a lázněmi (13km).

Začneme v Arnultovicích poblíž Hostinného. Při vjezdu do obce Rudník  vidíme zámek jako jednu z prvních budov. Hned je nám jasné proč se zámecká věž dostala do obecního znaku. Projedeme celou táhlou obcí a držíme se směru na Vrchlabí. Po opuštění obce a průjezdu lesního úseku se dostaneme na křižovatku v Čisté, kde odbočíme vlevo na podhorskou zemědělskou obec Fořt. Zde leží druhý zámek schovaný za hospodářskými budovami. Poblíž zámku se již silnice stáčí opět na Rudník projedeme jeho částmi  Lázně Fořt a Terezín. Po vjezdu do Lázní Fořt vlevo u prvého domu můžeme ochutnat z pramenu léčivé vody. Voda je cítit po sirovodíku.

                                       

Mapy.cz                     Doprava: na kole


Oblast:   39  Černý Důl → Bolkov → Janovice

Popis trasy č. 39b     Obcemi pod Černou horou (12km).
Nad Černým Dolem ze silnice na Jánské Lázně u doletu paraglidingu odbočíme vpravo kolem kapličky k lesní cestě na Bolkov. Projdeme Bolkovem a u bývalého pivovaru v Rudníku odbočme vlevo a vystoupáme na osadu Janovice. Zde máme před sebou Černou horu i Rudník jako na dlani. Pohodlnou cestou sejdeme do Rudníku k obecnímu úřadu zde je i bus.                             

                                             

Mapy.cz                   Doprava: na kole, pěšky


Oblast:  39  Černý Důl → Lyžařská b. → Lyščí hora  → Pec p.Sněžkou

Popis trasy č. 39c   Na hřebeny Krkonoš (17km).
Po procházce Černým Dolem za továrnou Mileta odbočíme a po asfaltové cestě se dostaneme až na rozbočku pod Hrnčířskou boudou. Zde odbočíme vlevo  a kolem Lyžařské b. přes Liščí horu, Rozcestí se dostaneme k Výrovce, kde odbočíme a Zeleným dolem sejdeme do Pece p. Sněžkou.
                                                 

Mapy.cz          Doprava: bus a pěšky


Oblast:  40   Černý Důl → Konfiskáty → Prostřední Lánov              
Popis trasy č. 40a  Z Černého Dolu kolem vápencového lomu do Lánova (6km).

   Z Černého Dolu náměstí vyjdeme směrem k vápencovému lomu, který z leva po jeho levé hraně obejdeme, podejdeme lanovku přepravující vytěžený kámen do Kunčic. Na nejužším místě, uzávěře lomu se vlevo napojíme na pěšinu vedoucí přes tzv. Konfiskáty a Lánovský kopec do Prostředního Lánova. Cestou mineme několik nově obnovených kapliček. Z místa nad lomem vidíme celý prostor lomu  a Černý Důl s masivem Černé hory.
                                                  

Mapy.cz           Doprava:  pěšky


Oblast:   40 Dolní Lánov → Prostřední Lánov → Horní Lánov →Vrchlabí

Popis trasy č. 40b    Poli a lukami z Horného Lánova do Vrchlabí (10km).
Projížďkou si prohlédneme obce Dolní Lánov, Prostřední Lánov, Horní Lánov  u Restaurace v H. Lánově odbočíme vlevo kolem kravína po neznačené cestě k Vrchlabí. Asi po 1km na rozbočení se dáme vlevo. Po objetí lánovského Liščího kopce již vidíme Vrchlabí na blízké odbočce se otočíme vyjedeme směrem k Letišti kde poblíž něho se dostaneme na silnici.

                                       Mapy.cz    Doprava:  pěšky a na kole  


Oblast:   41   Dolní Dvůr → V končinách → Vrchlabí   

Popis trasy č. 41a    Z Dolního Dvora po staré cestě do Vrchlabí (5,5km).
Vycházku začneme v Dolním Dvoře na náměstí odtud vede  značená cesta na Zimní stráň domácími zvanou Vinterlait. U Kříže na Dolním Dvorem se připojíme další značenou cestu z Horního Vrchlabí vedoucí pastvinami do Vrchlabí. Cesta nabízí pěkné přírodní scenérie s pozadím vrcholů Krkonoš.


  Mapy.cz                Doprava: bus a pěšky


Oblast:   41 Dolní Dvůr → Luisino údolí → Strážné → Hořejší Vrchlabí

Popis trasy č. 41b Z Dolního Dvora na Strážné a do Horního Vrchlabí 10km.   Vyjížďku začneme v Dolním Dvoře na náměstí odtud dále po silnici na Luisino údolí a přes Rybniční Domky, kde v ostré zatáčce začíná stoupání na Strážné. Z vrcholu ve Strážném jsou překrásné kruhové rozhledy k východu i západu Krkonoš.


                                   Mapy. cz         Doprava: bus a pěšky nebo na kole


Oblast:   41 Strážné - Rybniční Domky → Renerovky → Hříběcí boudy    

Popis trasy č. 41c    Za rozhledy z Renerovek (11km).
Vycházku zahájíme na parkovišti za Dolním Dvorem ve Strážném - Rybniční Domky, kde je mramorový lom. Vystoupáme na Hříběcí b. dál po vrstevnici na Hanapatrovu paseku. Odtud strmým stoupáním na Zadní Renerovky zde se stočíme na Hanapetrovupaseku a do Dolního Dvora. 

                Mapy.cz         Doprava: bus a pěšky


Oblast:  42         Vrchlabí → Herlíkovice → Přední Labská

Popis trasy č. 42a        Za horskými zvoničkami (9 km).

Z Vrchlabí vyjdeme směrem na Strážné a Hořejší Herlíkovice. V Přední Labské  po pravé a levé straně údolí je několik zrestaurovaných zvoniček. Turistická cesta je dobře značená.  
                                     Mapy.cz     Doprava: autem a pěšky


Oblast:  42    Špindlerův Mlýn  přehrada → Mísečky → Zlaté návrší → Pančavský vodopád

Popis trasy č. 42b     Za vodopádem Pančavy (8km).
 Na trasu nastoupíme v Labské u Špindlerova Mlýna. Postupně jak stoupáme na Harrachovu skálu než nás sevře les otvírá se pohled na jezero Labské přehrady. Na Harrachově vyhlídce se nám otevře pohled na Špindlerův Mlýn. Nejprudší stoupání již máme za sebou. Jsme na půl cesty k Mísečkám, kde vyhledáme turistickou cestu na Zlaté návrší  k Vrbatově b. kde se případně lze občerstvit a kde je konečná místní linky busu. Jedeme-li na kole využijeme na Mísečky horskou silnici. Odtud k Pančavskému vodopádu to již není daleko a skoro po rovině. Pro kola není odtud cesta možná.      
       
                             
    Mapy.cz    Doprava: bus a pěškyOblast:   42       Špindlerův Mlýn → Labský důl → pramen Labe              
Popis trasy č. 42c     K vodopádům a prameni Labe (9 km).

Ve Špindlerově Mlýně nad náměstím vyhledáme značenou turist cestu, která nás podél toku Labe dovede do Labského dolu kam stékají zejména za pozdního jara mohutné vody Pančavského a Labského vodopádu. Jak se blížíme k uzávěře dolu vidíme na hřebenu již z dálky Labskou boudu, ke které nás čeká prudké stoupání jehož strmost mírní serpentiny stezky. Na Labské boudě funguje bufet. Odtud k prameni Labe jsou to jen asi 2km. Cestou k prameni vidíme po pravé straně polskou boudu nad Sněžnými jámami a Vysokého kola.

                

                 Mapy.cz                Doprava: bus a pěšky i na hor. kole

Oblast: 42  Špindlerův Mlýn → Svatý Petr→Výrovka→Pec p. Sněžkou
Popis trasy č. 42d  Po horské spojnicí mezi dvěmi význačnými turistickými centry (12 km).
Ve Špindlerově Mlýně nad náměstím vyhledáme značenou turistickou cestu, která nás kolem kostela dovede do Svatého Petru. Po projití Sv. Petrem začne stoupání Dlouhým dolem až k Výrovce poskytující celoročně občerstvení. Odtud do Pece začíná spád. Vede nás značená cesta. Na kole přes Andělské a Čertovy schody. Jdeme-li pěšky je hezčí v polovině sestupu odbočit přes Zelený důl.

                 Mapy.cz          Doprava:  bus a pěšky nebo kole


Oblast:   43 Klášterská Lhota → Kunčice nad Labem → Dolní Branná

Popis trasy č. 43a   Za podhorskými chalupami a brázděnými kaplemi (10km).
Projdeme Klášterskou Lhotou k jejímu konci ve směru na Kunčice. Po levé straně  cestou skrz zemědělský podnik vystoupáme pěšky k vrchu Na Lánech, kde je jsou dvě menší památky a pěkný výhled na Krkonoše. Vrátíme se zpět k silnici projedeme si Kunčice, shlédneme jejích pár drobných památek a vypravíme se dál po silnici k Dolní Branné s řadou pěkných chalup.                 

    Mapy.cz           Doprava: vlak a pěšky nebo koleOblast:   43         Kunčice nad Labem → Příčnice  → Horní Kalná
Popis trasy č. 43b
    Na Příčnickou cestu pro panorama Krkonoš (4 km).
V Kunčicích poblíž kaple přejedeme po mostě Labe a po strmé asfaltové cestě vystoupáme na návrší k osadě Příčnice. Po celém návrší vede cesta, ze které je vidět nádherné Panorama Krkonoš. V polích je roztroušeno řada drobných památek. Postupujeme-li po návrší směrem ke Klášterské Lhotě a k lesíku Na Lánech můžeme po pravé straně cestou zvanou Prášivka sestoupit do Horní Kalné, kde také v obci najdeme několik drobných památek.


                                         Mapy.cz      Doprava: vlak a pěšky nebo kole


Oblast:   44       Žacléř → Vízov → Rýchorská b. → Svoboda

Popis trasy č. 44a    Za Rýchorskou květenou.
V Žacléři za Městským úřadem nastoupíme na turistickou cestu odbočující vlevo. Kolem zámku vystoupáme cestou uzavřenou lesem k osadě Vízov odkud jsou daleké rozhledy do Polska. Od Rychorské boudy nás již nedělí velký kus cesty, přesto však  značné převýšení. Cesta vede kolem  Rýchorského kříže a vrch Kutná. Rýchorská b. poskytuje celoročně občerstvení.  Zpět do Svobody k vlaku či busu se dostaneme po značené Růženčině cestě.

     Mapy.cz     Doprava: pěšky a na hor. kole i běžkách

 

  Co jsme všechno viděli:

Rodným krajem 1 Trutnovsko

Rodným krajem 2 Královédvorsko a Úpicko

Rodným krajem 3 Vrchlabsko

  


 

 


             

TOPlist